Strategisch financieel adviseur sociaal domein

Namens de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Strategisch Financieel Adviseur voor het Sociaal Domein.

 

Highlights

 • Gemeente Westland is met zijn omvangrijke (beschermde) natuurgebieden en kustlijn een prachtige omgeving. De gemeente is uitdagend, eigentijds en continu in ontwikkeling.
 • Dankzij de duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor.
 • Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering.
 • Er heerst een ondernemende cultuur binnen de gemeente en de organisatie is transparant.
 • Als strategisch adviseur regisseer je binnen het sociaal domein de totstandkoming van de complexere producten uit de planning & control cyclus van de gemeente. Dit zijn o.a. het college werkprogramma, de (programma)begroting en de jaarstukken. Je hebt hier ervaring mee.
 • Je overziet beleidsontwikkelingen binnen de organisatie in combinatie met de bijbehorende bestuurlijke opgaven. Daarbij gaat het om financiën én om wat beleidsmatig binnen het sociaal domein bereikt moet worden.
 • Je houdt je bezig met integraal adviseren door naar de toekomst te kijken, verbindingen te leggen en beeld te hebben bij de toekomst als het gaat om het sociaal domein en financiën.

Wie zoeken we:

 • Als strategisch adviseur ben je een echte verbinder. Je organiseert de werkzaamheden niet vanachter je bureau maar in samenwerking met je collega’s en gemeentelijke partners.
 • Je bent in staat lastige casussen in de juiste (politieke) context te plaatsen en concrete voorstellen te doen.
 • Je bent ontwikkelingsgericht, staat stevig in je schoenen en begrijpt de politieke ambitie.
 • Als strategisch adviseur herken je trends en ontwikkelingen vroegtijdig en je gaat hier de dialoog over aan. Je gaat voor kwaliteit, neemt het initiatief, enthousiasmeert en creëert draagvlak voor continue verbeteringen.
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van bedrijfseconomie of (technische) bedrijfskunde.
 • Je hebt ervaring met (projectmatig) werken en het toepassen van je kennis in transities binnen het sociaal domein, je hebt een coördinerende en regisserende rol gehad bij grote transities.
 • Als financieel expert op dit beleidskader vertegenwoordig je de gemeente in de regionale samenwerking en sta je nauw in contact met de verbonden partijen in dit taakveld.
 • Je hebt recente ervaring binnen de overheid en hebt kennis van gemeentefinanciën, financiële wet- en regelgeving en de BBV.

Wat krijg je er voor terug

 • Een werkomgeving waar wordt gestuurd op resultaat en waar eigen initiatief wordt gewaardeerd.
 • Werken in een nieuw en modern gemeentehuis tijdens flexibele werktijden. Het gaat tenslotte om het resultaat, niet het aantal uren.
 • Er heerst een informele, ondernemende en collegiale sfeer. Het is een transparante organisatie.
 • Integrale advisering moet nog van de grond komen, hier kun jij een grote rol in spelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
 • Een maximaal bruto jaarsalaris van € 77.368,32 op basis van een fulltime benoeming (schaal 12). Dit is inclusief een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit, of een deel hiervan, te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 • Een jaar contract voor 28-32 uur met uitzicht op een vaste aanstelling. Bij uitzonderlijke gevallen is direct een vast contract mogelijk.

Als dit je aanspreekt lees dan hier meer informatie.

Heb je naar aanleiding van al deze informatie nog vragen, bel dan met Remco op zijn mobiele nummer 06 – 48528874. Of met Ilse op haar mobiele nummer 06 – 13579772. Dat kan ook in de avond of in het weekend. Wanneer Remco of Ilse niet op kunnen nemen, spreek dan even je naam en telefoonnummer in, dan bellen ze je zo spoedig mogelijk terug.

Sluitingsdatum van de vacature is 21 januari 2018. Een eventueel eerste gesprek met Remco van BMC | jobs&talents vindt plaats op 26 januari 2018 óf eerder als daarvoor aanleiding is.

Mocht je worden voorgedragen dan zijn de eindgesprekken met de gemeente Westland op 2 februari 2018.

Je kunt solliciteren met behulp van onderstaand formulier.

Strategisch financieel adviseur sociaal domein
Allowed file extensions are pdf, docx, doc. Max file size is 1585 MB.
Allowed file extensions are pdf, docx, doc. Max file size is 1585 MB.